Nicsin neemt deel aan een grootschalig bouwkundig renovatieproject van Waternet. Waternet is verantwoordelijk voor onder andere het drinkwater in Amsterdam. Deze essentiële rol van Waternet maakt dit tot een bijzonder project. Zo mogen er geen verontreinigingen in de grond komen en heeft de productie van het drinkwater voorrang voor alle werkzaamheden. Deze uitzonderlijke werkomstandigheden vragen om een goede planning, sterke onderlinge communicatie en flexibiliteit om het project op gang te houden. Onderstaand is te lezen welke werkzaamheden Nicsin uitvoert op dit renovatieproject. 

Werkzaamheden:

  • Reinigen van betonelementen onder gepaste warmwaterdruk;
  • Injecteren (bv. scheuren in de waterkelder bij het drinkwaterbasin);
  • Betonreparatie; 
  • Poetsen van elementen t.b.v. het aan te brengen KEIM-systeem; 
  • Aanbrengen van KEIM-systemen op verschillende gebouwen; 
  • Aanbrengen van KEIM BGI-systeem ter vervanging van een beschadigd gevel-isolatiesysteem; 
  • Aanbrengen van antislip-vloercoatings; 
  • Vernieuwen van een slijtlaag op de buitenvloeren. 

Projectnaam

Waternet

Opdrachtgever

ADS Groep

Locatie

-

Periode

Midden 2021

Projectleider

Michel van Amerongen

Nicsin aan het woord, projectleider Michel vertelt

Wat maakt de projecten van Waternet anders dan alle andere projecten?

‘Waternet levert drinkwater aan ontzettend veel huishoudens in Nederland. Het voorzien in schoon drinkwater is dan ook prioriteit en gaat voor alles. De werkzaamheden worden hieromheen gepland wat veel flexibiliteit van ons vraagt. Daarbij is het cruciaal dat het drinkwater schoon blijft. Wij werken aan gebouwen die direct in contact staan met het drinkwater. Om deze reden werken wij binnen strikte veiligheid- en gezondheidsnormen. Zo wordt er scherp gecontroleerd op veiligheid en productkeuze. Voor aanvang van de werkzaamheden geven wij de werkwijze en het materiaalgebruik door en maken wij een Taak Risico Analyse (TRA). Deze risicobeoordeling helpt om de maatregelen voor veilig werken te bepalen en voor te bereiden. Pas als de documentatie is goedgekeurd, kunnen wij aan de slag gaan.  

Deze samenwerking vraagt van ons dat we op maat werken. We zoeken naar de meest optimale materialen en kiezen voor nieuwe werkwijzen om het beste resultaat te leveren. Hiervoor werkt Nicsin ook nauw samen met diverse leveranciers zoals Keim, MC Bauchemie en Cugla.’

Welke werkzaamheden voeren jullie uit voor Waternet?

‘Momenteel werken wij mee aan een grootschalig renovatie- en onderhoudsproject van Waternet. Hier voeren wij een breed scala aan werkzaamheden uit. Denk hierbij aan het repareren van beschadigingen aan wanden, het reinigen van verontreinigd betonelementen, het herstellen van beschadigde coatingvloeren en het repareren van betonschades. 

Welke oplossingen bieden jullie hiervoor aan Waternet?

‘Het vervuilde beton en de oude organische verfsystemen reinigen wij met een Falch-hogedrukreiniger. Deze is gekoppeld aan een aanhangwagen waarmee we tot 500 bar en 90 graden onder hoge druk kunnen reinigen. Door te spelen met de druk, temperatuur en het eindstuk van het hogedruk-pistool kiezen wij voor de juiste reinigingsgraad. Hierbij kijken wij per situatie welke behandelmethode het meest geschikt is. Zo is er gezamenlijk voor gekozen om bij bepaalde onderdelen slechts een oppervlakkige reiniging uit te voeren waarbij het oude verfsysteem gehandhaafd blijft maar vervuiling op de oppervlakte verwijderd is (zie oranje element). 

Bij andere onderdelen is ervoor gekozen om terug te gaan naar de basis: een kaal betonelement. Hierbij is het gehele verfsysteem verwijderd. Het element is daarna behandeld met een poetsmortel om een mooie vlakke ondergrond te krijgen (zie blauwe element). Vervolgens is dit licht geschuurd voor de juiste hechting waarna een KEIM-systeem is aangebracht, oftewel een mineraal verfsysteem van KEIM.

Mineraalverf van Keim zit anders in elkaar dan ‘standaard’ muurverf. Het bindmiddel in de KEIM verf gaat een chemische reactie aan met de minerale ondergrond en vormt daar een onlosmakelijke verbinding. Anders dan ‘standaard’ verf ontstaat er geen film op het oppervlak. De verf wordt niet op de ondergrond geplakt, maar dringt door in de toplaag van de ondergrond om daar te verkiezelen. Hierdoor is afbladderen niet mogelijk.’

Kan je een voorbeeld noemen van de nieuwe werkwijze of materialen die jullie toepassen?

”Op de bovenstaande foto zie je een element waarbij het oude mortel-systeem is losgekomen en niet meer is afgesloten. De oorzaak van deze schade is vocht. Door het toepassen van onjuiste details is er vocht in en achter het BGI-systeem gekomen wat deze schade heeft veroorzaakt. Gezien de beperkte details en schades is er besloten het oude BGI-systeem te verwijderen. Nicsin heeft de beschadigingen aan de achterliggende betonwand constructief in orde gebracht. Vervolgens is er een advies en plan van aanpak opgesteld en is er een nieuw KEIM buiten gevel isolatie (BGI)-systeem toegepast als afwerking. Het KEIM BGI-systeem wordt al decennia in Duitsland toegepast en sinds enkele jaren wordt dit systeem steeds vaker ook in Nederland toegepast. Door te kiezen voor een KEIM-BGI-systeem kiest men voor een duurzame oplossing. 

Vaak wordt isolatie in de spouw toegepast echter in dit geval bestaat de wand uit massief beton en zal er met een BGI-systeem gewerkt moeten worden om de gewenste isolatiewaarde te bereiken. Het aan de buitenzijde isoleren van een gevel gebeurd op steeds grotere schaal. Bestaande woningen met een kleine spouw kunnen op deze manier verduurzaamd worden maar ook complete nieuwbouwprojecten worden op deze manier afgewerkt. Ook is het mogelijk het BGI-systeem af te werken met KEIM Minerale steenstrips op deze manier blijft het aanzicht van de gevel gelijk aan metselwerk. Het BGI-systeem wordt steeds vaker bij particulieren toegepast zodat zij een beter energielabel krijgen door de hogere isolatiewaarde.’